Λήδα Παναγιωτοπούλου

Λήδα Παναγιωτοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών